موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان

دپارتمان فناوری اطلاعات

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با مجوز قطعی به شمـاره 22/6074 مورخ 1388/04/14 در شهـر تهران به ثبت رسـید. این موسسه پس از آن موفق به اخذ مجوزات برگزاری دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین فراگیر پیام نور گردید. فن پردازان دارای زمینه فعـالیت مـدیریت و حسابداری، فناوری اطلاعات ، هنر و معماری و زبان های خارجه است. مدیریت این مجموعه جناب آقای میثم شـکری ساز یکی از کارآفـرینان فعـال ایران و مـدیر فـناوری اطلاعات برتر کشور در سال 1396 میباشند.
موسـسه آمـوزش عالی آزاد فن پردازان در راسـتای تمرکز زدایی پایتخت و ارایه خدمات برتر آموزشی به دیگر استان ها در سـال 95 به اصفهـان منتقل شد و اساس کار خود را بر آمـوزش فوق تخصصی و آموزش های با کیفیت برتر ویژه افراد VIP قرار داد. آنچه که فن پردازان را از دیگر موسسات آموزشی کشور متمایز می کند، تمرکز بر افراد VIP و VVIP است.

فعالیت دپارتمان فناوری اطلاعات موسسه از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به مدیریت مهندس پوریا امجدزاده آغاز گردید و بیش از ۱۰۰ رشته تخصصی در زمینه های برنامه نویسی ، شبکه و امنیت ، فنی مهندسی ، طراحی گرافیک و… با مجوز رسمی از وزارت علوم و تحقیقات کشور به این موسسه افزوده شد.

در حال دریافت…

در حال دریافت…

در حال دریافت…

در حال دریافت…