مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

با گرایش یافتن روزافزون دولتها به پیاده سازی مفاهیم دولت الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندهای اجرایی دولت در چارچوبی موثرتر از گذشته، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی به یک توانایی ضروری برای کارکنان دولت و سازمانها بدل شده است. این دوره آموزشی  به تبیین نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمانها پرداخته، مدیریت فرآیند محور را تشریح کرده و به اهمیت مدیریت دانش در این ساختار نوین می پردازد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با ابزار اطلاعاتی
  • آشنایی با اصول مدیریت سازمانی

مخاطبین دوره:

  • کارمندان دولت
  • مدیران سازمان ها
  • دانشجویان رشته های مرتبط
  • کلیه علاقه مندان به این حوزه
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما