اصول حسابداری

آن گروه از مفاهیم حسابداری که رهنمودها و مبانی لازم در مورد نحوه اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مالی را به طور مشخص فراهم می آورد. مفروضات حسابداری جنبه زیر بنایی دارند در حالی که اصول حسابداری بیشتر جنبه کاربردی و عملی دارند.

اهداف دوره:

  • آشنایی با مبانی حسابداری
  • آشنایی با فرآیند مالی

مخاطبین دوره:

  • مدیران سازمانی
  • مدیران مالی
  • حسابداران
  • دانشجویان رشته های مرتبط
  • کلیه علاقه مندان به این حوزه
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما