سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

سیستم های اطلاعات مدیریت  از پیچیده ترین و در عین حال استراتژیک ترین ابزارهای مدیریتی در سازمان محسوب می شوند و استفاده ایده آل از سیستم های اطلاعات مدیریت از سوی دیگر از چالش های اساسی سازمان ها به شمار می رود. کلیه داده ها و اطلاعات شرکت ها در این سیستم ها وارد شده و خروجی این سیستم ها در کلیه سطوح سازمانی، خوراک اخذ تصمیمات مدیریتی است لذا فراگیری این سیستم ها به دانشجو کمک خواهد کرد تا دید بسیار جامعی از سازمان و لایه های آن بدست آورد و هم دانشجو را در بازار کار ایده آلی قرار خواهد داد. هدف دوره آشنایی با مفاهیم پایه ای سیستم های مدیریت، شناخت انواع سیستم های اطلاعاتی، نحوه به کار گیری آنها در سازمان، شناخت این موضوع که کدام سیستم اطلاعاتی به کمک کدام سطح و لایه سازمانی خواهد آمد و در نهایت درک اینکه کدام سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح استراتژیک به مدیران در جهت خلق کننده مزیت رقابتی برای سازمان کمک خواهند کرد و چگونه این سیستم های اطلاعاتی با استراتژی -های سازمان همسو می شوند.

اهداف دوره:

  • آشنایی با اصول مدیریت
  • شناخت سیستم اطلاعات

مخاطبین دوره:

  • مهندسین صنایع
  • علاقه مندان به این حوزه
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما