فناوری اپتومتری

اپتومتری یکی از مشاغل بهداشتی درمانی است که مستقل بوده، آموزش دیده و قانونمند است (یا بواسطه پروانه و یا بصورت ثبت شده در نهادهای ذیربط)، و اپتومتریست ها مرحله اول مراقبتهای چشم و سیستم بینایی را اجرا می نمایند که شامل مراقبتهای تفصیلی چشم و بینایی بوده و رفراکشن و ارائه لوازم مربوطه، شناسایی/ تشخیص و مدیریت درمان بیماریهای چشم و نوتوانی نواقص سیستم بینایی را در بر می گیرد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با آناتومی چشم انسان
  • شناخت مبانی اپتومتری
  • آشنایی با تکنیک های اپتومتری
  • آشنایی با اصول تجویز عینک

مخاطبین دوره:

  • شاغلین در مراکز بینایی سنجی
  • شاغلین فروشگاه عینک فروش ها
  • دانشجویان رشته بینایی سنجی
  • سایر دانشجویان رشته های مرتبط
  • کلیه علاقه مندان به این حوزه
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما