مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی

اسناد دارای اهمیت حیاتی به اسنادی گفته می شود که باعث استمرار کار سازمان شده و حقوق و منافع سازمان وکارمندان وعموم مردم را تامین می کند و شامل اسناد حسابداری وسوابق کارگزینی ووحقوقی کارمندان وقراردادها ها و قباله ها واسناد رهن ساختمان و امتیازنامه های تجاری واسناد شرکت ها و نقشه های ساختمانی و اسناد تحقیقاتی استو برای حفظ و نگهداری اسناد دارای اهمیت حیاتی باید از روشهای انتقال اسناد به جاهای کم خطر سازمان وتکثیر و انتخاب بایگانی مناسب و استفاده از تجهیزات ویزه ای چون گنجه های ضد آتش استفاده کرد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با مستندسازی
  • آشنایی با اصول بایگانی اطلاعات

مخاطبین دوره:

  • مدیران
  • مسئولین دفاتر
  • علاقه مندان به این حوزه
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما