مدیریت امور فرهنگی

فرهنگ و مدیريت فرهنگی از جمله مواردی است که محور و زيربنای اساسی توسعه اقتصادی پایدار محسوب می‌شود. فرهنگ، به عنوان مجموعه باورها، نگرش‌ها و اعتقادهای قلبی یک گروه و جامعه، تشکیل دهنده شیوه زندگی آنها است. زمانی که شیوه زندگی جامعه بر مبنای فرهنگ قوی علمی وتوسعه یافته قرار گرفت، به راحتی می‌توان بنیادهای توسعه پایدار را بر آن استوار ساخت. از این رو، لازم است مجموعه‌ای از مهارتها و شایستگی‌هایی که مناسب شرایط فرهنگی است برای مدیران این حوزه شناسایی شده، بر آن مبنا، مدیران فرهنگی محک بخورند. بر این اساس در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا مفهوم فرهنگ، الگوی عملیاتی توسعه فرهنگ ارائه و مهارتها و شایستگی‌های ده گانه و شاخص‌های پنجاه گانه مورد نیاز مدیران فرهنگی، تبیین و تحلیل شود.
مديريت فرهنگي به معناي سازمان دهي و اداره امور و فعاليت هاي فرهنگي است، مديريت فرهنگي نظير هر نوع مديريت سازماني ديگر، الزامات خاص خود را دارد. بنابراين در مديريت فرهنگي تمامي وظايف سازماني مديريت (سياست گذاري، برنامه ريزي، سازمان دهي، هدايت هم آهنگي، نظارت و ارزيابي) در قلمرو امور و فعاليت هاي فرهنگي صورت مي گيرد.»

اهداف دوره:

  • آشنایی با صول سازماندهی و برنامه ریزی فرهنگی
  • آشنایی با اصول بازاریابی فرهنگی
  • آشنایی با روابط فرهنگی بین المللی

مخاطبین دوره:

  • مدیران روابط عمومی
  • مدیران مراکز فرهنگی و تفریحی
  • مدیران بخش تبلیغات و بازاریابی
  • علاقمندان به حوزه مدیریت
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما