مدیریت جهانگردی ، تحصیل و کار در خارج از کشور

با توسعه فعالیت های جهانگردی زمینه ای برای ایجاد اشتغال فراهم می شود و این امر به خصوص برای کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی اشتغال روبرو هستند مفید است با جلب جهانگرد یک کشور، بخش های ساختمانی در زمینه ساختن هتل ها و رستوران ها فعال می شوند. صنایع ساخت قایق های تفریحی، تولید انواع لوازم ، چادر و اردوگاه و لوازم ورزشی بیشتری می شود. تعداد بیشتری از افراد به عنوان کارگر و کارمند درهتل ها، رستوران ها و … مشغول به کار می شوند. همچنین مرکز تولید صنایع دستی بسته بندی فرآورده های غذایی، بروشورهای مختلف و … افزایش می یابد فعل هایی مانند تابستان و زمستان تعداد زیادی جهانگرد را به خود جلب می کند.

اهداف دوره:

  • آشنایی با مبانی جهانگردی
  • آشنایی با قوانین مهاجرت
  • آشنایی با شرایط تحصیل در خارج
  • آشنایی با شرایط کار در خارج

مخاطبین دوره:

  • جهانگردان
  • دانشجویان
  • کارمندان
  • کلیه علاقه مندان به این حوزه
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما