مدیریت شهروندی

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. در دوره آموزشی مدیریت شهروندی  سعی بر این شده که دانش پذیران  با مباحث مرتبط با حقوق شهروندی،  مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان، رابطه عدالت سازمانی  و رفتار شهروندی سازمانی و مشارکت شهروندان در امور شهری  آشنا شوند.

اهداف دوره:

  • آشنایی شهروندان با اصول و حقوق شهری
  • آشنایی مدیران و برنامه ریزان شهری با اصول مدیریت شهری

مخاطبین دوره:

  • مدیران شهری و شهرداری ها، استانداری ها
  • برنامه ریزان شهری
  • شهروندان و جامعه شناسان
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما