دوره مدیریت فناوری اطلاعات :

مدیريت فناوری اطلاعات(IT) برای کشور یک ضرورت ملی به حساب می آید. سیستم سنتی مدیريت کشور، ضعف و ناکارآمدی ساختار مدیريتی کشور در عرصه برنامه ريزی و اجرا، وجود سرمایه های عظیم مادی، ترکیب جوان جمعیتی کشور و نیروی تحصیل کرده و در حال تحصیل، پتانسیل بالای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال، ماهیت دانشی فناوری اطلاعات(IT) و در نهایت نیاز واقعی کشور بر فناوری اطلاعات، محور کردن برنامه های کلان و جزيی توسعه ای خود همه و همه می طلبد تا برای هدایت صحیح سرمایه های ملی در جهت بهره گیری مناسب از فناوری اطلاعات با دقت و وسواس زيادی به موضوع مدیريت فناوری اطلاعات در کشور توجه شود. تمرکز اصلی مدیريت فناوری اطلاعات ، اجازه ایجاد ارزش توسط تکنولوژی می‌باشد. این نیازمند انطباق تکنولوژی و استراتژی کسب و کار می‌باشد. در حالی که ایجاد ارزش برای یک سازمان ،شامل شبکه‌ای از روابط بین محیط داخلی و خارجی می‌باشد و تکنولوژی نقش مهمی در بهبود کل زنجیره یک سازمان دارد. با وجود اینکه این افزایش(ارزشها) نیازمند کسب و کار و مدیريت تکنولوژی به همراه کاری خلاقانه و تیمی و پر انرژی می‌باشد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با اصول فناوری اطلاعات
 • آشنایی با مبانی مدیریتی
 • شناخت اصول کسب و کار
 • شناخت مبانی فناوری اطلاعات کاربردی
 • آشنایی با شبکه های کامپیوتری
 • شناخت راهکارهای ارتقا کسب و کار
 • شناخت اصول کار گروهی

مخاطبین دوره:

 • مدیران
 • دانشجویان رشنه های مرتبط
 • صاحبان کسب و کارهای نو
 • مهندسین فناوری اطلاعات
 • مسئولین IT در سازمان ها
 • کلیه علاقه مندان به این حوزه
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما