مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی MBA
امروزه  با توجه به اینکه سازمانها  با محیط رقابت جهانی روبرو هستند، نیازمند تغییرات اساسی و خلاقیت در کار می باشند . رقابت جهانی باعث شده که سازمانها راه و روش ثابت گذشته خود را کنار گذاشته و روشی جدید را در پیش بگیرند و  سعی در ایجاد تغییراتی اساسی در سازمان  داشته باشند. سازمان ها باید  با توجه به اتفاقاتی که در طول زمان می افتد و بررسی روند کاری بتوانند به روشی موفق خود را با اوضاع و احوال متغیر وفق بدهند.در این میان افرادی مانند مدیر و رئیس که موفقیت و شکست یک سازمان بر عهده آنهاست دارای سه مسئولیت اساسی هستند:
1-فراهم کردن بستر و محیط متناسب برای تغییر
2-ایجاد تعهد و بوجود آوردن حس مالکیت
3-فراهم کردن برابری بین ثبات و تغییر و نوآوری
آنچه باعث توانمند سازی و قدرتمند شدن افراد برای مشاغل پر مسئولیت بیمارستان می گردد مدیریت اجرایی بیمارستان است با توجه به پیشرفت روز افزون علم نیاز به پیشرفت  دانش مدیریتی مدیران بیمارستان ها احساس می شود. بیشتر مدیران بیمارستان ها پزشکان متخصصی می باشند که دارای علم مدیریتی و اقتصادی نمی باشند و به همین دلیل بیشتر بیمارستانها ی کشور مشکل دارند و به همین جهت باید از متخصصانی با دانش مدیریت امور بهداشتی در بیمارستان استفاده گردد.بدین جهت آموزش مدیریت به روسای بیمارستانها و کسانی که وظایف اجرایی دارند از وظایف وزارت بهداشت است که بدین منظور رشته mba مدیریت بیمارستان و مراکز درمانی ایجاد شده است.

رهبری راهبردی  در بیمارستان
رهبری راهبردی یا استراتژیک  مجموعه عملیاتی است که  بر موفقیت  رهبران اثر می گذارد.این رهبری با توجه به همه تفاوتهای شخصیتی و فرهنگ های متفاوت محقق می گردد.طرح ها و برنامه هایی که رهبران ایجاد می کنند باید به گونه ای باشد که مورد قبول ذینفعان سازمان بوده و قابل اعمال باشد .هدف از استراتژی ایجاد ارتباط میان راه و روش و هدف ها و انتخاب برتر ین روش برای رسیدن به اهداف می باشد.مهارتهایی که در سطح استراتژیک برای رهبری نیاز است بسیار پیچیده و مبهم تر از مهارتها در سطح فنی و عملیاتی است که موذد استفاده می باشد.
رهبران به سه نوع مهارت نیاز مند می باشند:
1- مهارتهای مفهومی:
2-مهارتهای تکنیکی:
3-مهارتهای بین فردی:
در مجموع رهبری استراتژیک به معنی توانمندی یک رهبر دارای خبرگی و تجربه که دارای آگاهی برای فراهم کردن و اجرای طرح ها و تصمیمات اثر بخش در محیطی متغیر ، نامشخص و گنگ است.

محیط استراتژیک رهبری درمراکز درمانی
از خصیصه های مهم رهبری استراتژیک گرفتن تصمیم برطبق تغییرات  مداوم محیط استراتژیک خارجی و داخلی سازمانو وضعیت تاثیر آن بر افراد یک سازمان است.با  توجه به اینکه اجزای محیط استراتژیک کامل کننده یکدیگر و مخالف هم هستند ولی رهبران در زمان تصمیم گیری استراتژیک نمی توان  اجزای آن را بصورتی جدا فرض کرد.

مدير موفق‌ بيمارستان‌ ومراکز درمانی
با توجه به پیشرفت  روز افزون علو و فناوری و تغییر در رفتار های انسانی و توقعات آنها تغییرات قابل توجهی در مسولیت ها و نقش های  روسای بیمارستان به و جود امده است .مدیر بیمارستان بعنوان مهمترین فرد در سازمان  اصلی ترین نقش را در حل مسائل و مشکلات ایفا می کند:
عمده ترین نقش های یک مدیر موفق در بیمارستان شامل :
1-  توانایی در برنامه ریزی و پیش بینی آینده
2-  داشتن توان در قبول نظریه های جدید و عرضه کردن  نظریه
3- توانایی پذیرش  خطرات برای رسیدن به نظریه جدید : برای ایجاد تغییرات از خطرات آن نترسید و ریسک کنید.
4-  توانایی ایجاد همکاری و سازماندهی در سازمان
5-  داشتن مهارت تجزیه و بررسی اطلاعات دریافت شده برای جلوگیری از هدر رفتن وقت
6- ایجاد عدالت در روابط اجتماعی و برقراری برابری در روابط
7- داشتن اطلاعات کلی ، پختگی و مهارت کافی
8- داشتن توانایی در دادن اختیار به دیگران
9-  استفاده صحیح از وقت و جلوگیری از هدر رفتن وقت
10-  بوجود آوردن انگیزه در افراد سازمان و ایجاد اشتیاق در آنها
11-  توانمندی در نظارت و ارزیابی بموقع کارکنان
 نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه با توجه به اینکه تفاوت کشور های توسعه یافته  و جهان سوم بیشتر در میزان کاربرد اطلاعات و سازماندهی است و با عنایت بر اینکه یکی از نیازهای مهم جامعه توجه به تغییرات در امور پزشکی و سلامتی انسانها  می باشد، بر تمامی اساتید و مدیران پزشکی و اطلاعات بهداشت امری واجب است که نرم افزار های موجود در کل دنیا را در ارتباط با مدارک پزشکی  و بهداشت ارزیابی نموده و نرم افزاری مناسب با توجه به نیاز جامعه  فراهم کرده  و  در تولید مدارک پزشکی سعی لازمه را انجام دهند.
مدارک پزشکی علاوه بر بیمار ،برای مدیریت بیمارستان بسیار حائز اهمیت است و باید از آن به مدت طولانی نگهداری شود. علاوه بر این از اطلاعات و مدارک پزشکی مدیران و مراقبت کنندگان بیمارستانها و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی  برای درمان بیمار استفاده می کنند. .مدارک و اطلاعات پزشکی امری است که برای همه سود بخش است و از جمله مواردی که میتوان نام برد استفاده  از آن در تحقیق و بررسی درمان و گرد آوری اطلاعات درمان میتوان نام برد.این اطلاعات میتواند در مشخص کردن آما ری شاخصه های سلامت جامعه  بکار برده شود.

بهداشت محیط مراکز درمانی
فعالیت هایی که موجب عافیت موقعیت و وضعیت صحت و سلامت محیط بیمارستان برای جلوگیری از اشاعه و پراکندگی بیماری  و عوامل آن میشود  تعریفی از بهداشت محیط بیمارستان است. این کار با کنترل مواردی از قبیل نور ، رطوبت ، مواد غذایی و غیره توط کارشناسان مربوطه در بیمارستان انجام می گیرد. با توجه به این موارد و اصول بهداشتی در بیمارستانها میتوانیم سلامت جسمی و روانی را ایجاد کرده و تمرکز عوامل بیماری زا را کنترل کنیم .

چالش‌هايي‌ براي‌ مديريت‌ مراکز درمانی

امروزه با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی  ما میتوانیم از منابع فراوان این علوم در حل مسائل و مشکلات خود استفاده کنیم ، ولی در عین حال  این موارد خود بوجود آورنده مسائل و چالش هایی هستند که امروزه شاهد آن هستیم.
چالش های مدیریتی نیز بعنوان یک دسته مسائل فنی و انسانی دچار تغییر شده است.

چالش اقتصاد
افزایش بیش از حد هزینه بیمارستان  نیاز به توجه مدیران مالی بیمارستان در میزان عملکرد و کارایی بیمارستان دارد.
عدم عملکرد و کارایی یک بیمارستان می تواند از دلایل زیر ناشی باشد:
1-استفاده نادرست از معالجه تاثیرگذار
2-استفاده از معالجه غیر صحیح
3- استعمال نادرست از وسایل بهداشتی درمانی
4-مدت زمان غیر صحیح بیماران در مراکز بهداشتی

چالش تكنولوژي‌
پیشرفت چشمگیر تکنولوژی  باعث بهبود کارایی بیمارستانها گردیده است به همین  جهت  بیمارستان ها توجه ویژه ای به تکنولوژی دارند که چند مورد آن را میتوان نام برد:
1- چیزی که علم پزشکی را به عمل مبدل می کند  تكنولوژي‌ است‌  و تکنولوژی پشتیبان و حمایت کننده علم پزشکی است.
2-  استفاده‌ مناسب از تكنولوژي‌   باعث دقت در کار و بالارفتن سرعت کار و جلوگیری از خطا می گردد.
3- تكنولوژي‌ باعث سادگی و راحتی  آموزش‌ پزشكي‌ می شود.
4-  کم کردن ‌ هزينه‌هاي‌ بيمارستاني‌ بوسیله تکنولوژی امکانپذیر است.

مديريت ريسك و ايمني بيمار:

یکی از پر خطرترین کارهای دنیا ارائه دادن خدمات درمانی و سلامت است و باید برخوردی قاعده مند  با خطاها  نمود چرا که تا هنگامی که خطاها اصلاح نشده و سیستم اصلاح نگردد ، خطاها باز توسط اشخاص تکرار می شود.
باید از راه و شیوه ای هدفمند  و پیداکردن  روشی برای جلوگیری از بوجود آمدن خطاها  و خطرات آن ایجاد گردد.

گام هایی برای مديريت خطاهاي پزشكي

-فرهنگ سازی و ایجاد عواملی مشوق توسط سازمان  براي ایجاد مشاركت بین همه كاركنان و متخصصان برای شناختن خطاها  و مديريت آنها
–  ارزیابی و بررسی آسیب ها و خطاها و ایجاد فرایندی برای حل مشکلات در مدتی مشخص و تعیین شده
– اندازه گیری مقدار تاثیر راه حل ها بر کاستن خطاها و مواردی از این قبیل.

ثبت نام و افزودن گواهینامه ها 

مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟

تماس بگیرید 0913-0069-123

تماس با ما